ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μια ΑΜΚΕ (Μη κερδοσκοπική εταιρεία), η οποία σύμφωνα με το καταστατικό δεν έχει αιρετή διοίκηση αλλά έχει διαφανή δομή, έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ως υποψήφια στην πρόσκληση ανάπτυξη δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ);

Σύμφωνα με τις γενικές προϋποθέσεις της πρόσκλησης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φορείς με διαφανή δομή και αιρετή διοίκηση και λογοδοτούν στα μέλη και τους δωρητές τους. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε γενικές αρχές και μη τήρηση κάποιου δεν αποκλείει εκ προοιμίου τη συμμετοχή του. Διαχειριστής που αναφέρεται ως διοικητικό όργανο στο καταστατικό και έχει οριστεί από την αρχή λειτουργίας μιας εταιρείας με συναπόφαση των εταίρων της, αποτελεί αιρετό διοικητικό όργανο.