ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μια ΑΜΚΕ θα μπορούσε να κατέβει στην πρόταση με εταίρο έναν δημόσιο φορέα; Επί παραδείγματι, μια Περιφέρεια;

Επιλέξιμοι εταίροι μπορεί να είναι  οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, εμπορικού ή μη εμπορικού σκοπού, ή μη κυβερνητική οργάνωση με νομική υπόσταση που έχει έδρα α) σε Δωρήτρια Χώρα (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) (donor project partner), ή β) σε δικαιούχο κράτος του ΕΟΧ ή γ) σε κράτος εκτός ΕΟΧ που έχει κοινά σύνορα με την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επιλεξιμότητα των εταίρων παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την ενότητα 2.2.2 των οδηγιών προς υποψηφίους.