ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μία δράση εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο εκπαιδευτή; Πως διαφοροποιείται η ενημέρωση, από την εκπαίδευση;

Η πιστοποίηση δεν είναι απαραίτητη, αλλά σε κάθε περίπτωση τα βιογραφικά των ανθρώπων που θα λάβουν μέρος σε κάθε έργο αξιολογούνται.