ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορεί ένα φορέας να δώσει letter of support σε κάποια πρόταση (χωρίς να είναι εταίρος και χωρίς κάποιου είδους αμοιβή) και ταυτόχρονα να είναι εταίρος σε άλλη πρόταση;

Ναι, μπορεί.