ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Μπορεί ένας φορέας από τις δωρήτριες χώρες (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) να υποβάλει αίτημα για πρωτοβουλία διμερών σχέσεων;

Επιλέξιμοι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτημα για πρωτοβουλία διμερών σχέσεων είναι ΜΚΟ με νομική υπόσταση στην Ελλάδα και φορείς από τις δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Δείτε αναλυτικά την ενότητα 2.2.1. των «Οδηγιών για την Επιχορήγηση Διμερών Σχέσεων».