ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορεί η αξιολόγηση του προγράμματος να είναι εσωτερική ή είναι υποχρεωτικό να είναι εξωτερική; (για μεσαία/μεγάλα έργα)

Δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση αξιολόγησης από το Πρόγραμμα «Active Citizens Fund» είτε εσωτερικής είτε εξωτερικής.