ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μπορεί η σύμβαση συνεργασίας να φέρει υπογραφές του κάθε εταίρου σε ξεχωριστή σελίδα για να επιταχυνθεί η διαδικασία των υπογραφών (δεδομένου των θέματων της πανδημίας και της απόστασης μεταξύ των εταίρων);

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει όλοι οι εταίροι να έχουν υπογράψει το ίδιο αντίγραφο της σύμβασης, διαφορετικά να υποβληθεί ένα αντίτυπο της σύμβασης συνεργασίας υπογεγραμμένο από κάθε εταίρο.