ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή ο Διαχειριστής της οργάνωσης να συμμετάσχει με έμμισθη εργασία στο έργο;

Τα μέλη Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση επιχορηγούμενου έργου με έμμισθη εργασία, αν δεν αποκλείεται η έμμισθη εργασία τους από το Καταστατικό της οργάνωσης και η έμμισθη εργασία τους είναι δικαιολογημένα απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, ιδίως δε αν ήδη προ της υποβολής της αίτησης παρείχαν αμειβόμενη εργασία.