ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορεί μια ΑΜΚΕ να αποτελέσει εταίρο έργου παρότι έχει μόλις ιδρυθεί;

Ναι, μπορεί καθώς δεν ισχύει ο περιορισμός ελάχιστων ετών λειτουργίας για τους εταίρους. Παρακαλώ δείτε τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας στις Οδηγίες προς Υποψήφιους Φορείς Υλοποίησης.