ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορεί ο εταίρος του έργου να αναλάβει την οικονομική διαχείριση ή θα πρέπει οπωσδήποτε να την έχει ο leader;

Η κατανομή των ευθυνών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών μίας κοινοπραξίας, αποφασίζεται μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν στην εκάστοτε κοινοπραξία. Παρόλα αυτά, ο Διαχειριστής της Επιχορήγησης θα επικοινωνεί αποκλειστικά και μόνο με τον φορέα υλοποίησης του έργου (lead applicant), ο οποίος είναι καθόλα υπεύθυνος για την συνολική πορεία του έργου καθώς και για την υποβολή της οικονομικής αναφοράς και αναφοράς φυσικού αντικειμένου. Επομένως, στην περίπτωση αυτή η οικονομική αναφορά θα πρέπει να παραδίδεται από τον εταίρο στον φορέα υλοποίησης και εκείνος να την υποβάλει με τη σειρά του στον Διαχειριστή, κάτι το οποίο ενδέχεται να περιπλέξει την δική σας επικοινωνία αναφορικά με το έργο. Επίσης, τυχόν διευκρινήσεις ή επιπλέον στοιχεία θα πρέπει κατ’ αναλογία να προσκομίζονται κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή από τον φορέα υλοποίησης και όχι απευθείας από τον εταίρο. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που άλλος φορέας είναι υπεύθυνος τόσο για την οικονομική αναφορά όσο και για την αναφορά φυσικού αντικειμένου, θα μπορούσε να οριστεί εκείνος ως φορέας υλοποίησης και ο άλλος ως εταίρος.