ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορώ να παρέχω ασφάλεια αστικής ευθύνης για τους εθελοντές και το κόστος να καλυφθεί από το πρόγραμμα;

Ναι εφόσον όμως η συγκεκριμένη ασφάλεια αφορά την υλοποίηση του έργου καθώς και τους εθελοντές που απασχολούνται στο έργο. Αν απασχολούνται και σε άλλες δράσεις του φορέα εκτός του προγράμματος, τότε θα πρέπει το κόστος της ασφάλειας να επιμεριστεί και να χρεωθεί στο έργο αναλογικά με τις ώρες απασχόλησης τους σε αυτό.