ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορώ να προσθέσω επιπλέον παραδοτέα εκτός των προκαθορισμένων;

Δεν μπορούν να προστεθούν επιπλέον παραδοτέα εκτός των προκαθορισμένων. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον έναν από τους αντίστοιχους προκαθορισμένους δείκτες αλλά και να προσθέσουν επιπλέον. Σχετικά με τα παραδοτέα και τους δείκτες παραδοτέων έργου παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα το τμήμα 3.1