ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να ταξιδέψω στη Νορβηγία χωρίς να έχω βρει από πριν κάποιο φορέα εκεί;

Για να είναι επιλέξιμη η αίτηση για διμερή πρωτοβουλία θα πρέπει να συμμετέχει στην πρωτοβουλία τουλάχιστον ένας φορέας από τις δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν ή Νορβηγία), ο οποίος να μπορεί να συνδράμει στην επίτευξη του σκοπού της προτεινόμενης πρωτοβουλίας.