ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορώ να υποβάλω περισσότερες από μία αιτήσεις; Εάν έχω λάβει επιχορήγηση ως φορέας υλοποίησης έργου ή συμμετέχω σε έργο ως εταίρος, μπορώ να υποβάλω και άλλη αίτηση; Εάν υπέβαλα αίτηση στο παρελθόν και απορρίφθηκε, μπορώ να υποβάλω και τώρα;

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 1 και 2.2.3 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.