ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορούμε να καταθέσουμε πρόταση για παραπάνω από μία κατηγορία στο Active Citizens Fund;

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) αίτηση ανά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε  ως φορέας υλοποίησης έργου είτε ως εταίρος.