ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορούμε να υποβάλουμε πρόταση και στις τρεις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή έστω στις δύο;

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το έντυπο οδηγίες προς υποψηφίους και συγκεκριμένα την ενότητα 1 «Περιγραφή του Προγράμματος» στην οποία αναφέρεται ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) αίτηση ανά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε ως φορέας υλοποίησης έργου είτε ως εταίρος.