ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορούμε να υποβάλουμε την ίδια αίτηση έργου σε περισσότερες από μία προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος;

Κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αντιστοιχεί σε ένα προσδοκώμενο αποτέλεσμα του Προγράμματος και σε συγκεκριμένους δείκτες. Έτσι, κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ξεχωριστή, έχει διαφορετικό σκοπό, προσανατολισμό και προτεραιότητες από τις άλλες. Συνεπώς, κάθε αίτηση έργου που υποβάλλεται θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε πρόσκλησης.