ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ο εταίρος μας, έχει μόνο ένα άτομο προσωπικό, αλλά έχει αρκετούς εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι αφιερώνουν αρκετές ώρες στην οργάνωση. Αν δεν κάνω λάθος, όμως, οι εξωτερικοί συνεργάτες δεν αποτυπώνονται κάπου στην αίτηση. Μπορώ να τους αναφέρω στην ερώτηση 3.7. σχετικά με το αμειβόμενο προσωπικό, για να μην υποτιμηθεί η δυναμική του εταίρου;

Σε περίπτωση που οι εξωτερικοί συνεργάτες έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με τον υποψήφιο εταίρο (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση έργου, ή σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών), τότε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο αμειβόμενο προσωπικό του φορέα (πεδίο 3.7). Σε περίπτωση που απασχολούνται σε εθελοντική βάση, τότε θα πρέπει να καταμετρηθούν στον αριθμό των ενεργών εθελοντών που συνεισφέρουν στο έργο του φορέα (πεδίο 3.8). Επιπροσθέτως, η εμπειρία του εταίρου μπορεί να αποτυπωθεί και στο πεδίο 3.9 «Εμπειρία στην υλοποίηση έργων», 3.10 αλλά και 4.7.