ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ο εταίρος μας στο πρόγραμμα έχει ιδρυθεί το 1989 και από τότε έχει κάνει 9 αναθεωρήσεις του καταστατικού. Πρέπει να στείλουμε και τις 9 ή μόνο το τελικό;

Συνήθως, σε περιπτώσεις αναθεωρήσεων,  το τελευταίο καταστατικό είναι και κωδικοποιημένο, εμπεριέχει δηλαδή ρητά τις αλλαγές που έχουν γίνει ανά τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν δεν έχει γίνει κωδικοποίηση, μας αρκεί το τελικό καταστατικό του φορέα.