ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ο φορέας μας διαθέτει Ισολογισμό και Προϋπολογισμό των τελευταίων δύο ετών. Ωστόσο, η ενότητα 17: “Απολογισμοί των ετών 2017 και 2018”, σε ποιόν τομέα ακριβώς αναφέρεται; Πρόκειται για καλλιτεχνικό απολογισμό των δράσεων του φορέα ή είναι παρεμφερές με τον ισολογισμό (βλ. ενότητα 15 “Ισολογισμοί των δύο τελευταίων ετών”)

Με τον όρο «Απολογισμοί των τελευταίων ετών» αναφερόμαστε σε οικονομικό απολογισμό.