ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο φορέας μας είναι ένας μεγάλος φορέας με πολυσχιδή δραστηριότητα : Κοινωνική Προσφορά Εθελοντισμός Αθλητισμός Κατασκηνώσεις Ανάπτυξη Παραρτημάτων σε τοπικές κοινωνίες. Η ερώτηση μου είναι η εξής: Πρέπει να καταθέσουμε το στρατηγικό πλάνο όλου το φορέα ή μόνο του Τομέα Δραστηριοτήτων που είναι πιο συναφής με τους στόχους του προγράμματος Active Citizens Fund.

Θα πρέπει να καταθέσετε το πολυετές στρατηγικό πλάνο/ πλάνο εργασιών του φορέα.