ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Ο φορέας μας στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας” σχεδιάζει να “κατεβάσει” πρόταση για τη διαχείριση θυτών Εγκλημάτων Βίας. Είναι κάτι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα (εθελοντική προσέλκυση θυτών κ όχι μέσω Ποιν. Διαμεσολάβησης), και ο φορέας μας θα ήθελε ζωηρά να μπορούσε να χτίσει το εν λόγω πρωτόκολλο και λόγω του ότι από το 2018 είναι σε θεματικό Ε. Δίκτυο. Πιστεύετε ότι θα ήταν δυνατόν να “χωράει” στο σκεπτικό της εν λόγω πρόσκλησης;

Ο κάθε υποψήφιος φορέας υλοποίησης έργου θα κληθεί να προσδιορίσει τα παραδοτέα και τους δείκτες παραδοτέων στην αίτηση. Για κάθε επιλεγμένο παραδοτέο του έργου, ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον έναν από τους αντίστοιχους προκαθορισμένους δείκτες της πρόσκλησης. Δείτε αναλυτικά τον πίνακα παραδοτέων της πρόσκλησης στο έγγραφο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελίδες 4-6. Η ποιότητα και η αναγκαιότητα των προτεινόμενων δράσεων κρίνονται κατά την αξιολόγηση της αίτησης.