ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ο φορέας υλοποίησης είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο. Υπάρχει η δυνατότητα στο έργο να απασχοληθούν επ’ αμοιβή μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της Προέδρου, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο ρητά επιτρέπεται από το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του φορέα;

Υπάρχει η δυνατότητα με την προϋπόθεση ότι αυτό αναφέρεται ρητά στο καταστατικό του φορέα. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να αποδεικνύεται η αναγκαιότητα για το έργο της επ’ αμοιβή εργασίας του εν λόγω μέλους του Δ.Σ., και να αιτιολογείται γιατί δηλαδή πρέπει να εργαστεί συγκεκριμένα αυτό το μέλος, και όχι κάποιος τρίτος.