ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ο προκαθορισμένος δείκτης “αριθμός συνεργασιών που αναπτύσσονται μεταξύ ΜΚΟ και ΜΜΕ αναφορικά με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων” αναφέρεται σε συνεργασία ανά μέσο ή σε κάθε φορά που γίνεται κάποια δημοσίευση;

Αναφέρεται σε συνεργασία ανά μέσο και όχι ανά δημοσίευση.