ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Ο σύλλογος έχει ιδρυθεί νόμιμα και παρέχει υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας σε καρκινοπαθείς κυρίως τελικού σταδίου. Οι υπηρεσίες παρέχονται αφιλοκερδώς και με την συμμετοχή εθελοντών. Το ερώτημα είναι εάν ο συγκεκριμένος φορέας θα μπορούσε να εντάξει στο πρόγραμμα “Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων” τις δράσεις του που αφορούν την ανακουφιστική φροντίδα και να τις επεκτείνει τόσο χωρικά ξεφεύγοντας από τον αστικό ιστό, όσο και να συμπεριλάβει και άλλες κατηγορίες ασθενών που χρήζουν τέτοιων υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα το τμήμα 3 «Παραδοτέα έργου και ενδεικτικές δράσεις». Για να είναι επιλέξιμη μια δράση θα πρέπει να συνεισφέρει σε τουλάχιστον ένα από τα προκαθορισμένα παραδοτέα για το αντίστοιχο προσδοκώμενο αποτέλεσμα και συγκεκριμένα το αποτέλεσμα «Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων».