ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ο σύλλογος έχει συσταθεί νόμιμα, με καταστατικό στο ειρηνοδικείο το 2015. Ο συγκεκριμένος σύλλογος προς το παρόν δεν διαθέτει ΦΕΚ σύστασης, καθώς πρόσφατα υπέβαλλε αίτημα εγγραφής στο περιφερειακό και εθνικό μητρώο φορέων κοινωνικής φροντίδας ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία έχει προωθηθεί από την περιφέρεια στο υπουργείο Υγείας προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο και να πάρει ΦΕΚ. Η παραπάνω διαδικασία πιθανόν να πάρει χρόνο πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στην δράση. Το ερώτημα είναι εάν μπορεί να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης στην δράση, προσκομίζοντας την αίτηση εγγραφής στο παραπάνω μητρώο ή κάποια βεβαίωση από την Περιφέρεια ότι έχει προωθηθεί το αίτημα στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να πάρει ΦΕΚ.

Εφόσον το εν λόγω νομικό πρόσωπο είναι σύλλογος (σωματείο) κατά κανόνα δεν διαθέτει ΦΕΚ, εκτός και αν έχει ειδικό νομικό καθεστώς. Είναι αρκετό το καταστατικό ίδρυσης του σωματείου και οι τυχόν τροποποιήσεις του.