ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Οι έμμεσες και άμεσες δαπάνες (πχ εξοπλισμού, υπηρεσίες οργάνωσης κ.α) θα μπούνε στο αρχείο του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ ή όχι ;

Όλες οι δαπάνες συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ εκτός εάν ο ΦΠΑ είναι ανακτήσιμος για τον φορέα.