ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι συνεργασίες με τα ΜΜΕ μπορούν να εμπεριέχουν οικονομικό αντίτιμο, δηλαδή να προβλεφθεί στον προϋπολογισμό κόστος μετάδοσης διαφημιστικού μηνύματος εάν πρόκειται για τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό ή κόστος προβολής banner εάν πρόκειται για ιστοσελίδα;

Παρακαλώ όπως συμβουλευτείτε το Έντυπο Οδηγιών προς υποψηφίους και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα 9 και 9.3. Άμεσες Δαπάνες.