ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όπως προκύπτει από τις Οδηγίες προς Υποψήφιους, στη σελίδα 6: Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) αίτηση ανά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε ως φορέας υλοποίησης έργου είτε ως εταίρος. Ποιος θεωρείται ο υποψήφιος στην περίπτωση ενός Πανεπιστημίου; Ο περιορισμός δηλαδή ισχύει σε επίπεδο Ιδρύματος, Εργαστηρίου, Τμήματος ή Τομέα;

«Κάθε τμήμα πανεπιστημίου, ακόμα και αν δεν συνιστά ξεχωριστή νομική οντότητα, θεωρείται αυτοτελής εταίρος για την συμμετοχή του σε έργο του προγράμματος ACF in Greece».