ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ορισμένοι από τους συντελεστές του έργου πρόκειται να αμειφθούν με κατ’ αποκοπή ποσά μέσω έκδοσης Τίτλου Κτήσης. Στο παραστατικό αυτό εμπεριέχονται διάφορες κρατήσεις (παρακράτηση φόρου 20%, χαρτόσημο και ΟΓΑ, κρατήσεις ΕΦΚΑ). Στο φύλλο «Προσωπικό» του προϋπολογισμού, οι συντελεστές αυτοί θα πρέπει να καταγραφούν στους «Υπαλλήλους» ή στους «Επαγγελματίες»; Ίσως θα ήταν σκόπιμο να έχουμε ένα αρχείο στο οποίο να μπορούμε να προσθέσουμε στήλες, ώστε να περιγράψουμε αυτήν την κατηγορία συνεργατών.

Εάν τα άτομα που θα πληρωθούν με τίτλο κτήσης πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξή τους στο κόστος του προσωπικού, τότε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην στήλη των επαγγελματιών. Στην περίπτωση αυτή, στη στήλη των φόρων θα αναγραφούν οι φόροι και στη στήλη των εισφορών οι αντίστοιχες εισφορές. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για το προσωπικό τότε τα κόστη αυτά θα πρέπει να περιληφθούν σε άλλες κατηγορίες εκτός του κόστους προσωπικού.