ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ως ΑΜΚΕ δεν κάνουμε επίσημο “Ισολογισμό”. Δημοσιεύουμε αυτό τον οικονομικό απολογισμό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το έγγραφο ως “Ισολογισμός” ή χρειάζεστε κάτι άλλο;

Ως ΑμΚΕ είστε υποχρεωμένοι να συντάσσετε απολογισμούς και προϋπολογισμούς, τους οποίους και οφείλετε να μας προσκομίσετε. Εφόσον δεν συντάσσετε ισολογισμό, θα πρέπει να συμπληρώσετε μία ανάλογη υπεύθυνη δήλωση και να μας την προσκομίσετε έναντι του ισολογισμού.