ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ως υποψήφιοι εταίροι αναφέρονται μεταξύ άλλων και οι εξής «Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, εμπορικού ή μη εμπορικού σκοπού, ή μη κυβερνητική οργάνωση με νομική υπόσταση που έχει έδρα α) σε Δωρήτρια Χώρα (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) (donor project partner), ή β) σε δικαιούχο κράτος του ΕΟΧ ή γ) σε κράτος εκτός ΕΟΧ που έχει κοινά σύνορα με την Ελλάδα». Η έδρα αφορά και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ή μόνο τις μη κυβερνητικές οργανώσεις;

Οι κανόνες – περιορισμοί ως προς την έδρα ισχύουν για όλους τους εταίρους, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους.