ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Όσον αφορά στα έξοδα μετακίνησης συντελεστών από το εξωτερικό, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το ακριβές κόστος εισιτηρίων λόγω χρονικής απόκλισης. Σε αυτήν την περίπτωση θα συμπληρώσουμε ένα ενδεικτικό κόστος στον προϋπολογισμό της αίτησης;

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε το ακριβές κόστος εισιτηρίων μετακίνησης συντελεστών από το εξωτερικό, μπορείτε να δηλώσετε ένα ενδεικτικό κόστος στη φόρμα του προϋπολογισμού, το οποίο δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα ανώτατα προβλεπόμενα όρια όπως αυτά έχουν τεθεί στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.