ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Όσον αφορά την κάλυψη του 10% της συγχρηματοδότησης από τον φορέα, απαιτείται κάποια τεκμηρίωση για την κάλυψη της χρηματικής εισφοράς;

Τεκμαίρεται από τις οικονομικές καταστάσεις του φορέα υλοποίησης και των τυχών εταίρων του.