ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ REPORTING

Όσον αφορά τις 4μηνιαίες εκθέσεις, εννοείτε ότι π.χ. σε έργο 12 μηνών θα υποβληθούν 3 4μηνιαίες εκθέσεις και επιπλέον μία συνολική στο τέλος; Ή η τελευταία 4μηνιαία θα είναι συγχρόνως και τελική έκθεση;

Υποβάλλονται εκθέσεις ανά τετράμηνο, σύμφωνα και με τις Οδηγίες προς Υποψηφίους Φορείς Υλοποίησης. Η τελική έκθεση έχει διακριτό περιεχόμενο, δείτε τον σχετικό όρο των Οδηγιών προς Υποψηφίους Φορείς Υλοποίησης.