CAPACITY BUILDING

Όσον αφορά τις δράσεις capacity building, σε περίπτωση οργανωτικών βελτιώσεων θα πρέπει να προσκομιστεί και κάποια πιστοποίηση (π.χ. ISO) ή αρκεί να ενσωματώσει το Σύστημα Διαχείρισης ο φορέας στις διαδικασίες του;

Εφόσον γίνει πιστοποίηση σύμφωνα με το σύστημα ISO, ο φορέας υλοποίησης θα πρέπει να προσκομίσει και το σχετικό πιστοποιητικό ISO. Σε περίπτωση πιστοποίησης με διαφορετικό τρόπο, θα πρέπει να προσκομιστεί το σχετικό αντίστοιχο πιστοποιητικό – αποδεικτικό πιστοποίησης.  Η πιστοποίηση όμως δεν είναι υποχρεωτική.