ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του έργου, αναφέρετε στις συχνές ερωτήσεις ότι στο excel αποτυπώνονται τα ποσά με ΦΠΑ. Από τη στιγμή που ο ανακτήσιμος ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, πώς θα γίνουν οι υπολογισμοί, ειδικά από τη στιγμή που περιλαμβάνονται δαπάνες με και χωρίς ΦΠΑ (μισθοδοσίες, προμηθευτής εξωτερικού κ.λπ.). Π.χ. έχουμε ένα έργο με 50.000€ μισθοδοσία, 50.000€ υπεργολαβία στο εξωτερικό και 50.000€ υπεργολαβία από Έλληνα προμηθευτή, δηλαδή με συνολικό κόστος 62.000€. Ο προϋπολογισμός του έργου θα είναι 162.000€ στο excel; Εάν ναι, δεν θα επιδοτηθεί και ΦΠΑ; Καθώς το 24% μίας δαπάνης επιφέρει μεγάλες αποκλίσεις στον υπολογισμό (δαπάνες capacity building, ποσό συγχρηματοδότησης, έμμεσες δαπάνες), παρακαλώ ενημερώστε μας πώς ακριβώς θα πρέπει να γίνει η καταχώρηση.

Αρχικά σας παραπέμπουμε στους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών στις Οδηγίες προς Υποψηφίους Φορείς Υλοποίησης. Σε περίπτωση που ο οργανισμός σας εκπίπτει τον ΦΠΑ (δηλαδή ο ΦΠΑ είναι ανακτήσιμος), τότε ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη προς επιχορήγηση από το πρόγραμμα. Σε περίπτωση όμως που ο ΦΠΑ αποτελεί δαπάνη για τον οργανισμό σας (δηλαδή δεν είναι ανακτήσιμος), τότε είναι επιλέξιμος ως δαπάνη.