ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Παρακαλώ πολύ όπως μας ενημερώσετε για την ορθή λίστα των υποστηρικτικών εγγράφων που πρέπει να επισυνάπτονται για κάθε εταίρο.

Σας παραπέμπουμε στις Οδηγίες προς υποψηφίους, παράγραφος 15.