ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Παρακολούθησα το εργαστήριό σας την Παρασκευή, 15/02/21 και μου γεννήθηκε η εξής απορία: Δεν κατάλαβα ακριβώς την διαφορά των όρων «Επιλέξιμοι υποψήφιοι» με τους «εταίρους». Δηλαδή, μπορεί κάποιος επιλέξιμος υποψήφιος π.χ. ΜΚΟ να συμπράξει με οποιονδήποτε εταίρο (με βάση τα κριτήρια που αναλύονται) και άρα να «μοιραστούν» τα παραδοτέα και τον προϋπολογισμό;

Κάθε φορέας υλοποίησης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα σε συνεργασία με εταίρο/εταίρους.|
Επιλέξιμος φορέας υλοποίησης μπορεί να είναι οποιαδήποτε ΜΚΟ στην Ελλάδα με νομική υπόσταση, η οποία εμπίπτει στον ορισμό που υπάρχει στο αρχείο «Οδηγίες προς υποψηφίους», παράγραφος 2.2.1.

Επιλέξιμος εταίρος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, εμπορικού ή μη εμπορικού σκοπού, ή μη κυβερνητική οργάνωση με νομική υπόσταση που έχει έδρα α) σε Δωρήτρια Χώρα (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), ή β) σε δικαιούχο κράτος του ΕΟΧ ή γ) σε κράτος εκτός ΕΟΧ που έχει κοινά σύνορα με την Ελλάδα. Άτυπες ομάδες πολιτών, διεθνείς οργανισμοί, καθώς επίσης και κάθε τμήμα πανεπιστημίου μπορούν να είναι υποψήφιοι εταίροι.

Η κατανομή και εποπτεία των δαπανών του έργου γίνεται αποκλειστικά από τον φορέα υλοποίησης και οι ειδικότερες ρυθμίσεις και σχέσεις μεταξύ του φορέα υλοποίησης και των τυχών εταίρων τους αποτυπώνονται στη μεταξύ τους σύμβαση συνεργασίας.
Οι τιμές των δεικτών ορίζονται από τον φορέα υλοποίηση και ο προϋπολογισμός μπορεί να διαμοιραστεί ανάμεσα σε φορέα υλοποίησης και εταίρο κατά το δοκούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στο αρχείο «Οδηγίες προς υποψηφίους», παράγραφοι 2.1 – 2.2.3.