ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποια η διαφορά μεταξύ του πλάνου επικοινωνίας της επιχορήγησης και των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που μπορεί να εμπίπτουν στις κυρίως δράσεις ενός έργου;

Το πλάνο επικοινωνίας της επιχορήγησης δεν αφορά δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που εμπίπτουν στις κυρίως δράσεις ενός έργου. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας υλοποίησης έργου θα επικοινωνήσει στα μέσα ενημέρωσης ή/και τα κοινωνικά δίκτυα την επιχορήγηση που έχει λάβει από το Πρόγραμμα.