ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποια πρέπει να είναι η διάρκεια των έργων; Υπάρχει κάποιος ελάχιστος ή μέγιστος χρόνος υλοποίησης;

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 5 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.