ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δράσεις;

Η ενδεικτική λίστα των επιλέξιμων δράσεων βρίσκεται στην ενότητα 3.2 των Οδηγιών προς Υποψηφίους, καθώς και στην εκάστοτε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.