ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιο είναι το διαθέσιμο ποσό επιχορήγησης για κάθε έργο;

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 7 των Οδηγιών προς Υποψηφίους, καθώς και στην εκάστοτε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.