ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση επιχορήγησης;

Σχετικά με την επιλεξιμότητα των υποψηφίων φορέων υλοποίησης, παρακαλώ δείτε την ενότητα 2.2.1 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.