ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πώς θα επιλέξω σε ποια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλω αίτηση;

Για να επιλέξετε την κατάλληλη πρόσκληση θα πρέπει να διαβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης και την ενότητα 3 των Οδηγιών προς Υποψηφίους, όπου περιγράφονται οι ενδεικτικές δράσεις και τα παραδοτέα των έργων της κάθε πρόσκλησης.