ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πόσα παραδοτέα μπορώ να επιλέξω;

Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα παραδοτέο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 3 και το Παράρτημα 2 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.