ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πόσες επιχορηγήσεις μπορεί να λάβει ο οργανισμός μου μέσω του Προγράμματος;

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 1 και 2.2.2 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.