ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πόσους δείκτες παραδοτέων μπορώ να επιλέξω;

Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον έναν δείκτη παραδοτέου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 3 και το Παράρτημα 2των Οδηγιών προς Υποψηφίους.