ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πότε μπορώ να κάνω αίτηση για επιχορήγηση;

Αιτήσεις για επιχορήγηση γίνονται δεκτές εντός των προθεσμιών που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ημερομηνία Δημοσίευσης Πρόσκλησης Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας
Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων 21 Φεβρουαρίου 2019 21 Ιουνίου 2019
Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών  

21 Φεβρουαρίου 2019

21 Ιουνίου 2019
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά Φθινόπωρο 2019 Χειμώνας 2020
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Φθινόπωρο 2019 Χειμώνας 2020
Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας Προς ανακοίνωση

το 2020

Προς ανακοίνωση

το 2020

Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών Προς ανακοίνωση

το 2020

Προς ανακοίνωση

το 2020