ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Πότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα των διμερών σχέσεων;

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου του 2023 ή έως την εξάντληση της διαθέσιμης χρηματοδότησης.